1- NAAM VAN DE STICHTING:
De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Rivieren van levend water De stichting is opgericht 23 juli 2018 De stichting is gevestigd in Zwolle.

2- HET RSIN (FISCAAL) NUMMER VAN DE STICHTING:
De stichting is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) De stichting is bekend bij de belastingdienst onder nummer 8590.30.684.

3- DE STICHTING IS BEKEND BIJ KvK. NUMMER 72208961.

4- CONTACTGEGEVENS VAN DE STICHTING.
Het postadres van de stichting is: Haringvliet 231, 8032HG Zwolle.

5-GRONDSLAG De stichting gelooft: 1.Dat de Heilige Schrift (Bijbel) geinspireerd is door de Heilige Geest. 2.In de drieeenheid van God. 3.Dat God de hemel en de aarde schiep door Zijn Woord. 4.Dat Jezus Christus, de Zoon van God, gezonden is door God de Vader naar de aarde, om te lijden en te sterven aan het kruis voor onze zonden en op de derde dag is opgestaan. 5.In God de Heilige Geest, die de wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont om te getuigen van en te werken voor de Here Jezus Christus. 6.Dat, na besluit Jezus Christus te volgen, Hij onze Redder is en we eeuwig leven hebben in de hemel.

6-DOELSTELLING:
De stichting heeft als doel: a. het brengen van de boodschap van Christus aan alle arabisch-sprekenden die in Nederland/Europa wonen. b. sociale, maatschappelijke, geestelijke hulp te bieden aan arabisch-sprekende vluchtelingen. c. het organiseren van diverse activiteiten in verschillende plaatsen in Nederland. Dit in samenwerking met Ned.kerken. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

7- BELEIDSPLAN:
De aanleiding voor het oprichten van de stichting is: De grote nood onder arabisch-sprekende vluchtelingen. We willen deze mensen tot steun zijn, zowel op sociaal, maatschappelijk als op geestelijk gebied. Om dit doel te bereiken beleggen wij bijeenkomsten, zoals kerkdiensten, conferenties, spiritual days en barbecues. We bezoeken gezinnen en alleenstaanden die een luisterend oor en/of gebed nodig hebben. Onze missie is om God samen te aanbidden, de Bijbel te leren en de liefde van onze Here Jezus Christus met elkaar te delen.
Hiervoor gaan we samen bidden om het gezag van onze Heer op ons leven, onze kinderen en ons land te proclameren.
Wij bidden graag voor de zieken zodat zij genezen mogen worden. En voor de gebonden mensen, zodat zij bevrijd mogen worden.
Wij gaan samen leren hoe wij de leerlingen/volgelingen van de Here Jezus mogen zijn. In onze samenkomst aanbidden wij in geest en in waarheid.
Wij bidden dat God ons werk gebruikt voor de glorie van Zijn Naam.